Αρχική Υγεία Μικρές αυξήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνδέονται με την αύξηση της κατάθλιψης

Μικρές αυξήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνδέονται με την αύξηση της κατάθλιψης

Μικρές αυξήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνδέονται με την αύξηση της κατάθλιψης, σύμφωνα με μελέτη.

Μικρές αυξήσεις της έκθεσης των ανθρώπων στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέονται με σημαντικές αυξήσεις στην κατάθλιψη και το άγχος, σύμφωνα με μελέτη για ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ερευνητές

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια σταδιακή αύξηση του διοξειδίου του αζώτου, που παράγεται σε μεγάλο βαθμό από οχήματα ντίζελ, αύξησε τον κίνδυνο κοινών ψυχικών διαταραχών κατά 39%.

Για μικροσκοπική ρύπανση σωματιδίων, η οποία προέρχεται από την καύση καυσίμων και τη σκόνη φρένων και ελαστικών, ο κίνδυνος αυξήθηκε κατά 18%.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι οι άνθρωποι που ζουν σε μέρη με υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης είχαν διπλάσιες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν προβλήματα ψυχικής υγείας από εκείνους στις λιγότερο μολυσμένες περιοχές.

Οι ερευνητές αναγνώρισαν ότι άλλοι παράγοντες ήταν σημαντικοί για την ψυχική υγεία, όπως η γενετική και τα παιδικά βιώματα, αλλά πρόσθεσαν ότι, σε αντίθεση με αυτά, η ατμοσφαιρική ρύπανση θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Η μελέτη παρακολούθησε περισσότερους από 1.000 ενήλικες στο νοτιοανατολικό Λονδίνο σε διάστημα πέντε ετών, αλλά τα αποτελέσματα είναι ανάλογα με πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν κάθε αστική περιοχή έχει επίπεδα ρύπανσης σωματιδίων πάνω από τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και σε όλο τον κόσμο το 90% των ανθρώπων αναπνέουν βρώμικο αέρα.