Αρχική Οικονομία Λουξεμβούργο: Nομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Λουξεμβούργο: Nομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

eu-flag-european-union-shmaia

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κίνησε νομικές διαδικασίες κατά του Λουξεμβούργου για νόμους σχετικούς με την νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλους σχετικούς μς τη φοροδιαφυγή φοροαποφυγής.

Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχουν εγκριθεί από τον Μάιο του 2018 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά το Λουξεμβούργο συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών της ΕΕ που δεν τα εφαρμόζουν ακόμη, δήλωσε  εκπρόσωπος της Ε.Ε.

luxemburg-foroapallagi

Η νομική αυτή πρωτοβουλία ξεκίνησε την Πέμπτη. Τα εκτελεστικά όργανα της ΕΕ προέτρεψε το Μεγάλο Δουκάτο να αλλάξει έναν νόμο που επιτρέπει στις εταιρείες να μειώσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση πέραν του επιτρεπόμενου σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα να οδηγεί άλλα κράτη της ΕΕ σε μειωμένα έσοδα από φορολογία. Οι κυρώσεις της ΕΕ θα μπορούν να έχουν ως επακόλουθο κάποιο πρόστιμαο, εάν τα κράτη μέλη δεν εφαρμόσουν την κοινή νομοθεσία.

Λουξεμβούργο

Το Λουξεμβούργο, μια χώρα 600.000 ανθρώπων, φιλοξενεί τόσες ξένες άμεσες επενδύσεις (ΑΞΕ) όσες οι Ηνωμένες Πολιτείες και πολύ περισσότερες από την Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρονται σε μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εκτιμάται ότι οι ΑΞΕ στο Μεγάλο Δουκάτο αξίζουν 4 τρισεκατομμύρια δολάρια!

Shell Companies

Ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων είναι τοποθετημένο σε εταιρείες-κέλυφος ή εικονικές εταιρίες (shell companies) που ιδρύθηκαν από πολυεθνικές, χωρίς πραγματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Λουξεμβούργο, ανέφερε η έρευνα του ΔΝΤ, προσθέτοντας ότι η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση είναι ένας από τους κύριους λόγους για τη δημιουργία αυτών των χρηματοοικονομικών σχημάτων.

Πορτογαλία

Η Επιτροπή ανέφερε ότι οι κανόνες του Λουξεμβούργου επέτρεπαν φορολογικά στις εταιρείες “απεριόριστη έκπτωση τόκων”, κάτι που δεν είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ. Παρόμοια νομική αγωγή ξεκίνησε την Πέμπτη κατά της κυβέρνησης της Πορτογαλίας.

Μέτρα

Μετά και την τελαυταία αυτή παρέμβαση, το Λουξεμβούργο υιοθέτησε νέους νόμους που απαιτούν την αποκάλυψη των ιδιοκτητών των εταιρειών και των καταπιστευμάτων. Επιπλέον, αυστηρότερα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εξονυσχτικούς ελέγχους σε τράπεζες, δικηγόρους και λογιστές.