Αρχική Υγεία Τι πρέπει να συμβεί προτού χορηγηθεί το εμβόλιο για τον Covid-19;

Τι πρέπει να συμβεί προτού χορηγηθεί το εμβόλιο για τον Covid-19;

Τι πρέπει να συμβεί προτού χορηγηθεί το εμβόλιο για τον Covid-19;

Υπήρξαν πολλά νέα σχετικά με τα πιθανά εμβόλια – αλλά ξέρουμε πότε θα χορηγηθούν; Όχι.

Υπάρχουν πρώτα σοβαρά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το πιθανό εμβόλιο θα είναι ασφαλές.

Ποιος θα εκχωρήσει τις άδειες;

Υπάρχουν ελεγκτικοί φορείς σε όλο τον κόσμο, αλλά οι κυριότεροι για αυτά τα εμβόλια είναι η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων στις Η.Π.Α., ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και η Ρυθμιστική Αρχή προϊόντων φαρμάκων και υγειονομικής περίθαλψης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τι πρέπει να κάνουν οι ελεγκτικοί φορείς;

Θα εξετάσουν όλα τα δεδομένα από όλες τις δοκιμές για να διασφαλίσουν ότι έχουν διεξαχθεί σωστά και ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το εμβόλιο λειτουργεί και δεν προκαλεί σοβαρές παρενέργειες. Είναι σαν να επισημαίνουμε την εργασία των εταιρειών για να βεβαιωθούμε ότι το έκαναν σωστό. Θα εξετάσουν επίσης ότι το εμβόλιο μπορεί να παρασκευαστεί με ασφάλεια σύμφωνα με ένα σύνολο προτύπων που ονομάζεται Good Manufacturing Practice. Αυτό σχετίζεται με τα αυστηρά απαιτούμενα πρότυπα αποστείρωσης και υγιεινής.

Υπάρχει ανάγκη για επίσπευση της χορήγηγης, αλλά οι ελεγκτικοί φορείς θα βιαστούν;

Λένε πως όχι, δε θα βιαστούν και τονίζουν ότι η ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα – περισσότερο από το πόσο καλά λειτουργεί το εμβόλιο. Κάθε μέρος της διαδικασίας έρευνας και ανάπτυξης και εξουσιοδότησης έχει επιταχυνθεί, αλλά ελεγχόμενα. Έτσι, οι ελεγκτικοί φορείς έχουν λάβει όλα τα δεδομένα δοκιμής μέχρι τώρα.

Έχουν τα δεδομένα από την πρώιμη εργαστηριακή έρευνα, καθώς και την έρευνα σε ζώα και τις δοκιμές ασφάλειας σε ανθρώπους. Η παρασκευή πραγματοποιείται ακόμη και όταν δοκιμάζονται τα εμβόλια για τυχόν παρενέργειες, κάτι που αποτελεί οικονομικό κίνδυνο, διότι εάν τα εμβόλια αποτύχουν, όλα τα αποθέματα θα πρέπει να καταστραφούν.

Πόσο καιρό θα χρειαστούν οι ελεγκτικοί φορείς για την έγκριση ενός εμβολίου;

Συνήθως, από την ανάπτυξη έως την έγκριση αρκούν είτε κάποιοι μήνες είτε αρκετά χρόνια. Ο ελάχιστος χρόνος ορίζεται από τους κανόνες έως και 210 ημέρες.

Διαβάστε εδώ για το πώς μπορεί να αποβληθεί γρήγορα το αλκοόλ από το αίμα.